Màrqueting & Vendes

ESTRATÈGIES PER AL MERCAT ELECTRÒNIC.

 

Definir el negoci electrònic

 

Un negoci electrònic no és necessàriament una activitat de comerç electrònica. És important que aquesta distinció quedi clara des del principi. La posada en marxa d'un negoci electrònic no implica automàticament que una empresa vagi a vendre productes a través d'Internet. Els negocis electrònics avarca en eines per captar contactes de vendes en la Xarxa, realitzar enquestes des de llocs web, oferir suport al client a través de correu electrònics i gestionar dades sobre perfils dels clients on-line.
Frankenberg recomana començar a partir d'un lloc web que ofereixi àmplia informació sobre una empresa i els seus productes i serveis. En aquest aspecte, destaca: “Per a algunes empreses, el lloc web és un mitjà perquè els clients puguin demanar catàlegs en paper. Deuen introduir les seves dades per a obtenir aquests catàlegs; per  tant, el lloc web genera contactes de vendes".
Entre les diferents maneres d'utilitzar un lloc web per a fer negocis electrònics estan les presentacions d' empresa, les visites guiades virtuals, les eines que poden permetre als clients presentar reclamacions i la possibilitat d'oferir informació sobre actualitzacions dels seus productes.

PLA DE MÀRQUETING

Les claus de la seva eficàcia

El Pla de Màrqueting ha de concebre's com quelcom més que un detallat estudi de mercat, és una eina essencial de gestió per a la competitivitat empresarial i la contribució a aconseguir els objectius corporatius, a fer equip i a formular compromisos clars i coherents de futur.
Complementar l'anàlisi DAFO amb la matriu competitiva, ens ha de permetre estudiar l'atractiu i la posició competitiva al mercat de les diferents línies de producte. En la fase operativa cal definir que accions es van a engegar per portar l'estratègia a la pràctica. Peter Drucker, ens va dir en la dècada dels cinquanta: "En l'empresa només hi ha dues funcions bàsiques: la innovació i el màrqueting". Ens serà de molta utilitat a l'hora d'elaborar el Pla De Màrqueting mirar que no és el que hem de fer, si uns altres ho han provat i s'han equivocat, per què no aprendre de la seva experiència?
COM FER

Una previsió de Vendes Eficaç

L'evolució de l'empresa en el futur depèn de les decisions que es prenguin en el present. Per triar el camí correcte que condueixi a l'èxit, és necessari comptar amb la informació fiable que redueixi la incertesa i faciliti la presa de decisions. Els mètodes de previsió de vendes serveixen per anticipar aquesta informació dins d'uns marges d'incertesa coneguts. És una estimació raonada de les possibilitats quantitatives de venda d'un producte o servei, per a un període de temps i un mercat concrets, amb l'objecte d'utilitzar-la en els processos de decisió i planificació de l'empresa. La millor previsió serà aquella que en complir-se el temps pel qual es va realitzar llanci el menor error entre el valor previst i el real. El mètode TAM (Taxa Anual Mòbil) i el gràfic en Z, amb les seves sèries històriques constitueixen un dels models de previsió més utilitzats en la pràctica donada la seva relativa senzillesa operativa.
EL CAMÍ CAP A l'EXCEL·LÈNCIA

El CRM

Milers d'empreses busquen la manera de recuperar les taxes de creixement i rendibilitat de les quals van gaudir en el passat. Aquestes empreses perceben el CRM com una via atractiva per ajudar-los a aconseguir aquest objectiu. Només el coneixement dels errors més habituals en els projectes de gestió de relacions amb el client permetrà situar-se en el camí correcte. Les empreses necessiten trobar formes més eficaces i imaginatives de gestionar les seves relacions amb els clients. Les empreses han de trobar una forma d'identificar, prioritzar i implementar les capacitats CRM que permetin generar valor per al client i per al negoci. A diferències d'altres solucions, subjectes a les modes, el CRM ha arribat a les empreses per quedar-se.​